Category - Html -Css

Html -Css

Css TABLO ÖZELLİKLERİ

margin : Tablo ile pencerenin kenarları arasında bırakılacak boşluğu belirler.margin-top : Tablo ile pencerenin üst kenarı arasında bırakılacak boşluğu...

Html -Css

Css İMLEÇ ÖZELLİKLERİ

crosshair: İmlecin artı işareti şeklinde olmasını sağlar.auto: İmlecin metinde dikey çizgi ,boş alanda normal ok şeklinde olmasını sağlar.default: İmlecin hem...

Html -Css

Css TEXT ÖZELLİKLERİ

word-spacing : Kelimeler arasında bırakılacak boşluğu boşluğu belirler.letter-spacing : Harfler arasında bırakılacak boşluğu boşluğu belirler.text-decoration :...

Html -Css

Css Font Özelliği

font-family: Yazı türünü belirler.(Arial , Verdana gibi.)font-style: Yazının normal veya sağa eğik olmasını sağlar.font-variant: Yazının normal veya tümünün...

Html -Css

Css Katman Özelliği

auto: Otomatik olarak belirlenir.scroll: Kaydırma çubuğu ekleyerek görünmesini sağlar.visible : Katmanı belirtilen boyutların dışına taşırarak sığmayan...

Html -Css

Css Liste Özellikleri

LİSTE ÖZELLİKLERİ disk: Liste biçiminin disk (içi dolu daire) şeklinde olmasını sağlar.circle : Liste biçiminin çember şeklinde olmasını sağlar.square : Liste...

Html -Css

CSS Nedir?

HTML bize metin biçimlendirme alanında çok geniş olanaklar sunar. CSS, uzun yazılışıyla Cascading Style Sheets, veya Türkçesiyle Stil şablonları ise bunu bir...