AÖF

Aöf Sınavlar Nasıl Değerlendirilecek, Sınıf Geçme Nasıl Olacak?

Bilgi Yönetimi Ön Lisans ve İngilizce Öğretmenliği Lisans programları hariç uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapılan tüm ön lisans ve lisans programları sınavlarının değerlendirilmesi ve sınıf geçme sistemi aşağıda açıklanmaktadır

Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kâğıdı olarak iki tür belge kullanılmaktadır

Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır Cevap kâğıtları bilgi işlem ortamında optik okuyucu ile iki kez kontrollü olarak okunduğundan ve bu okumada yanılma payı bulunmadığı yargı mercilerince de onaylandığından herhangi bir yanlışlığın olması söz konusu değildir Bu nedenle duyurulan sınav sonuçları kesin olup itiraz edilemez

Her dersin cevabı, o dersin isminin yazılı olduğu sütuna işaretlenmelidir Yanlış sütuna yapacağınız işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez Cevap kâğıdında mutlaka ilgili ders için ayrılan ve açıkça dersin adı yazılan sütunu kodlayınız

Tüm sınavlar çoktan seçmeli test şeklinde hazırlanmakta ve bilgisayarla değerlendirilmektedir Bu sınavlarda öğrencilerin, derslerin her birinden ayrı ayrı başarılı olmaları gerekmektedir Cevaplar değerlendirilirken doğru cevaplara puan verilecek, yanlış cevaplar için puan düşürülmeyecektir Başka bir deyişle, yanlış cevaplar doğru cevapları götürmeyecektir Bu nedenle soru kitapçıklarındaki soruların cevapsız bırakılmaması, öğrencilerin yararınadır Sınavlarda değerlendirme her ders için 100 tam not üzerinden yapılır 100 puan, o dersin sınavında sorulan soru sayısına bölünerek her sorunun puanı bulunur Başka bir şekilde ifade etmek gerekirse her soruya eşit ağırlıkta puan verilmektedir Doğru yanıt sayısı puan değeriyle çarpıldığında o dersin notu bulunur Sınav sorularında hata var ise, soru iptal edilip sorunun puan değeri notunuza eklenecektir

Her dersin başarı notu, ara sınav notunun %30’u ile yıl sonu veya bütünleme sınav notunun %70’i toplanarak bulunur

Örnek bir hesaplama yapmak gerekirse:
Öğrencinin ara sınavından 70, yıl sonu sınavından 60 aldığını varsayalım
Ara sınavının ağırlığı % 30 olduğuna göre,
70 x 30 : 100 = 21 olacaktır
Yıl sonu sınavının ağırlığı % 70 olduğuna göre,
60 x 70 : 100 = 42 olacaktır

Ara sınav ve yıl sonu sınavının not toplamı 21+42=63 başarı notunuz olacaktır

Bir dersten başarılı olabilmek için başarı notunun 50 veya daha yukarı olması gerektiğine göre, öğrenci bu dersten 63 not aldığı için başarılı sayılacaktır

Ara sınavı, bütünleme sınavını da aynı şekilde etkilemekte ve bu sınavlardaki başarı notu hesabı da yukarıdaki örnekteki gibi yapılmaktadır

Ara sınavına girmeyen öğrenciler, yıl sonu veya bütünleme sınavına katıldıkları takdirde, aldıkları notun %70’inin, 50 veya daha fazla olması hâlinde bu dersten başarılı sayılırlar

Bulunduğu sınıftaki derslerin en çok 2’sinden başarısız olanlara bir üst sınıfın dersleri verilir 3 ve daha fazla dersten başarısız olanlar, aynı sınıfta başarısız oldukları dersleri tekrar ederler ve bu derslerin sınavlarına girerler Bu öğrenciler üst sınıftan ders alamazlar