AÖF

Açık Öğretim Sınavlarda Uygulanacak Kurallar (Aöf Sınav)

 • 1 Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır Aynı şekilde görevlilerin de öğrencilerle yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır Yanında veya sırasında kitap, not vb bulunduran, sınav sırasında kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden, kopya veren yada kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlikleri, Bireysel Sınav İptal Tutanağına yazılacak ve o oturumdaki sınavları geçersiz sayılacaktır Görevliler kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk öğrencilere aittir

Sınavda yetki verilmiş görevliler, bu salondaki sınavın kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporlarında bildirdikleri veya üniversite sınav merkezince yapılan incelemeler sonucu toplu kopya yapıldığı saptandığı takdirde, Anadolu Üniversitesinin yetkili organlarınca bu salonda sınava giren öğrencilerin tümünün o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır

 • 2 Öğrenciler sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır Gerektiğinde görevliler oturduğunuz yerleri değiştirebilir Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır Sınav görevlilerinin talimatlarına uymayan, sınav görevlilerine hakaret eden, fiili saldırıda bulunan ve tehdit edenlerle sınav huzurunu bozacak kadar yüksek sesle konuşan, sınav salonunu terk etmesi yasaklanan zaman içinde terk eden, sınav yapılmasını belli bir süre engelleyenlerin kimlikleri Bireysel Sınav İptal Tutanağına yazılır ve o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır
 • 3 Sınav sırasında herhangi bir nedenle dışarı çıkmak yasaktır Sınavın başlamasını izleyen ilk 30 dakika ve sınav süresinin son 5 dakikası içinde, sınavlarını tamamlasalar bile hiçbir öğrencinin salondan çıkmasına izin verilmeyecektir Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 dakika geçtikten sonra hiçbir öğrenci sınava alınamaz
 • 4 Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru kitapçığının üzerinde ayrılan yere; adınızı, soyadınızı, öğrenci numaranızı ve bu salonun numarasını mutlaka yazınız Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve sınav merkezinde tek tek incelenecektir Soru kitapçığının bir tek sayfası eksik çıksa bile o oturumdaki sınavlarınız geçersiz sayılır
 • 5 Sınav salonunda size verilen cevap kâğıdı üzerindeki TC kimlik no, ad ve soyadın size ait olup olmadığını mutlaka kontrol ediniz Cevap kâğıdı size ait değilse görevlileri uyarıp size ait cevap kâğıdını alınız Daha sonra cevap kâğıdı üzerinde ayrılmış olan yerlere TC Kimlik numaranızı ve test grubunuzu mutlaka kodlayınız, adınızı, soyadınızı yazınız ve ilgili yeri imzalayınız Kendisine ait olmayan cevap kağıdını kullanan öğrencilerin o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır
  Soru kitapçığı ile cevap kağıdı üzerine TC kimlik numarasını ve ad- soyadını yazmayan, test grubunu kodlamayan ve imzasını atmayan öğrencilerin durumları Üniversitede incelenerek karara bağlanacaktır Bu öğrencilerin yukarıda belirtilen eksik işlemden bahisle Üniversitemize ve Fakültemize başvurmalarına gerek yoktur Bu tür başvurulara cevap verilmeyecektir
 • 6 Öğrenciler, kıyafet konusunda mevcut mevzuata göre belirlenen kurallara uyacaklardır Mevcut mevzuata uygun olmayan kıyafetle sınava girmekte ısrar eden öğrencilerin TC kimlik numaraları ile ad ve soyadları, Bireysel Sınav İptal Tutanağına “Kıyafeti yönergeye uygun değil” sütunu işaretlenerek yazılır ve bu öğrencilerin o oturumdaki sınavlarının tümü geçersiz sayılır
 • 7 Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazı, rakam ve yapılacak işaretlemeler için koyu yazan siyah kurşun kalem kullanılacaktır Tükenmez kalem veya dolmakalem kesinlikle kullanılmayacaktır Kullanıldığı takdirde öğrencinin o oturumdaki sınavı geçersiz sayılır CEVAPLARIN TÜMÜ CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLENECEKTİR Soru kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez Her dersin cevabı, o dersin isminin yazılı olduğu sütuna işaretlenmelidir
  Yanlış sütuna yapacağınız işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez
 • 8 Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde yapmak için kullanabilirsiniz Başka bir kâğıdı müsvedde olarak kullanmak yasaktır Bu tür işlemleri yapanların o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır
 • 9 Öğrencilerin soruları ve/veya sorulara verdikleri yanıtları cevap kağıdı dışında herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav salonundan dışarıya çıkarmaları yasaktır Bu kurala uymayanların o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır
 • 10 Sınav sırasında sigara içilmesi, öğrencilerin birbirinden kalem, silgi vb şeyleri istemesi kesinlikle yasaktır Yasağa uymayanların o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır
 • 11 Sınav sırasında hesap makinesi kullanılabilir Ancak üzerinde program yapılmasına, saklanmasına ve çalıştırılmasına izin veren (EXE, STORE, RUN gibi tuşları bulunan) hesap makineleri ile data bank, vb özel donanımlar kullanılamaz Hesap makinesinin sınav sırasında ödünç alınması, verilmesi ve değiştirilmesi yasaktır Bu tür davranışlarda bulunanların o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır
 • 12 Öğrenciler sınava gelirken telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı, taşınabilir bilgisayar vb iletişim araçları ile görüntü kaydetmeye yarayan fotoğraf makinesi, kamera vb araçları getirmemeleri konusunda sınava giriş belgelerinde uyarılmışlardır Bu cihazları, kapalı olsa bile sınav salonunda yanlarında bulunduran öğrencilerin, o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır
 • 13 Öğrenciler ruhsatlı veya resmî olsa bile silah ile sınav binasına gelmemelidirler Bu öğrenciler kesinlikle sınava ve binaya alınmaz, bir şekilde girmişlerse dışarı çıkarılıp o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır
 • 14 Kıtalarından izinli olan er-erbaşlar dışında resmi kıyafetle sınava girmek yasaktır Aksine davranan öğrencilerin o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır
 • 15 Sınavınız bittiğinde, cevap kağıdınız ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine şahsen teslim ediniz Teslim etmediğiniz evrak nedeniyle o oturumdaki sınavlarınız geçersiz sayılır
  Açıköğretim Sistemine Göre Öğretim Yapan Fakülteler Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11 maddesinin (c) şıkkına göre; sınav kurallarını, düzenini ve işleyişini bozan, sınavın yapılmasını uzun veya kısa süre engelleyen, sınav görevlilerine hakaret eden, sınav salonunu kendilerine duyurulan süreden önce terk eden, sınav görevlilerinin sınavla ilgili düzenlemelerini reddeden öğrencilerin sınavları, sınav görevlilerince düzenlenen salon sınav tutanağına göre Dekan tarafından geçersiz sayılır
 • Sınavları kopya nedeniyle geçersiz sayılan öğrenciler, Açıköğretim Sistemine Göre Öğretim Yapan Fakülteler Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 12 maddesine göre kopya olayının gerçekleştiği sınav dönemini izleyen ilk sınav döneminde hiçbir dersin sınavına giremezler Sınavları geçersiz sayılan öğrenciler, bu ders veya derslerden sıfır almış kabul edilirler Bunun için öğrencilerin yukarıda açıklanan sınav kurallarına mutlak surette uymaları gerekmektedir